Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I see the teacher."

Dịch:Tôi thấy cô giáo.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/locaxp

Chi lạ vậy thím, tôi thấy giáo viên

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/hung_hoang7787

Tôi thấy trong đáp án có cả gợi ý là " tắm" hihi, nghĩ sao nếu ai đó trả lời tôi thấy cô giáo tắm nhỉ

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/mtuanvt87

Tôi thấy giáo viên mới đúng, câu này sai

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/MinhMinh912729

Tôi thấy giáo viên mới đúng. Lõi này vẫn chưa được khắc phục các bạn ơi

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/KittyLazy

"the teacher" should be translated as "giáo viên" because it's not point at specific people. "cô giáo" is a woman who teach at school, and "thầy giáo" is a man who also teach at school either.

1 ngày trước