Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/HaiVanKim

"Your sisters are going to my father's restaurant."

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mmocitizenz

Những người chị/em gái của bạn sẽ đến nhà hàng của cha tôi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HaiVanKim

những người chị của bạn đang đi đến nhà hàng của cha tôi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/susuka.lit

Dịch là gì thế bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bongxu2000

Những người chị/em gái của bạn sẽ đến nhà hàng của cha tôi.

2 năm trước