"Tôi đã thấy họ khi họ đã ở đây."

Dịch:I saw them when they were here.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Huetran123

I saw they when them were here . Khong dc sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

Sao lại lẫn lộn chủ từ, túc từ với nhau vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Meo3chan

While nghĩa là trong khi nhé. Ex: You learn a chapter in doulingo while i watch JAV. Bạn học 1 chuơng trong doulingo trong lúc tôi xem JAV.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThinThng8
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/ThinThng8

Ví dụ dễ nhớ.

6 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.