Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tất cả những người quan trọng đều ở đây."

Dịch:All the important people are here.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanh23587

all of important people are here - có được không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

được nhé

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

human và people thì dùng vào những trường hợp nào hả các bạn ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Chào bạn. Để dễ phân biệt, bạn có thể dịch "humans" là "loài người". "Humans" được dùng trong những câu có phần trừu tượng, ví dụ như so sánh / phân biệt "loài người" với các loài động vật. "People" mang nghĩa đơn giản là "những người".

3 năm trước