Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi có đồ ăn."

Dịch:We have food.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huyenmoc1

Cũng vui

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lengocminh2007

Yv

3 năm trước

https://www.duolingo.com/THTHUHNGUY1

Nên cho thêm vài từ vung tiếng Anh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
  • 24
  • 10
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 43

Hc tiếng kc mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu352126

Trả lời đúng mà bị chấm sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoaNguyn233075

Minh lam dung roi ma dap an khac van the

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cuncng

Tui vit we have food dr mà s lại là đáp án khác z hã

1 năm trước