"Căn phòng có những cái ra trải giường không?"

Dịch:Does the room have bedsheets?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Magnolia177

the answer to this translation question is stupid. No one says "Does the room have bedsheets". Dumbass!

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.