Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is the third victim."

Dịch:Anh ấy là nạn nhân thứ ba.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhathanh2005

của virut WannaCry

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Chuẩn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
  • 25
  • 10
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 6

Vãi VL

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhuy123456789

anh ấy là nạn nhân thứ ba của vi-rút WannaCry. nghe đỡ ghê hơn và hài hước hơn đúng không các bạn :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuanrobo

third mà cứ nghe ra là first :((

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MnhHong4

Ai bảo ngu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GiangLam324

bạn thông minh quá ha

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He is the third victim, He is the third victim

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhducthang

Tại sao mình dịch là "Anh ấy là nạn nhân thứ ba" báo sai Đáp án đúng: Anh ấy là nạn nhân thứ ba. không hiểu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vu2152006

Anh ấy là nạn nhân thứ ba vì sao ko bit

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

Could you is fourth victim

6 tháng trước

Thảo luận liên quan