Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"No, he is not my boyfriend."

Dịch:Không, anh ấy không phải là bạn trai của tôi.

3 năm trước

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

but, he is my husband.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kcin_ogniloud

What?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmThNgcDung

nghĩa là thế nào

2 năm trước

https://www.duolingo.com/siperderman

nghĩa là anh ấy là chồng của tôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoNguyn197239

Kk

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/trangligi

He's not my boyfriend. But, he is my husband.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/y218

Đắng lòng vãi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kcin_ogniloud

Heh heh hweh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnMaiAnh3

Anh ấy không phải người bạn trai của tôi vs anh ấy không phải" là" người bạn trai của tôi thì khác gì nhau?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tupy2

Cau tối nghia....?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TonV6

Không cần chữ không ở đằng trước cũng đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kcin_ogniloud

Ko need letter ko in front of,like that?,right,no it is not right

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kcin_ogniloud

Huh,not khuul,enymore

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HtcMay

Khong anh ay khong phai ban toi ...ma say ..cchan chet

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoang145855

Ha ha ha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoang145855

Hahaha Hahaha Hahaha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Pachexia

Jacob Pham is my boyfriend

1 năm trước

https://www.duolingo.com/linhgenius2015

of course, because he is my boyfriend

2 năm trước

https://www.duolingo.com/talangthang_111

Good bother

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/LeTamAysix

Anh ấy thì không phải là bạn trai của tôi . Sai ư, ức....

1 tháng trước