"Now there are new discoveries."

Dịch:Hiện nay có những khám phá mới.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lunphat321

"ngày nay" có được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkien92

"bây giờ là những khám phá mới" câu này có ý giới thiệu mà?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/downloadme4free

"Bây giờ là những khám phá mới" cũng đúng nghĩa chứ

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.