Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sự mở đầu từ tác giả"

Dịch:Introduction from the author

0
3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vuminhthang123

nên dịch là giới thiệu. mở đầu người ta dịch là beginning có gì sai?

4
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/focusvn

The beginning from the author

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Son.Leduy

Lời giới thiệu từ tác giả

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/v.uong

introduction thì dịch là "giới thiệu" có vẻ hay hơn là "sự mở đầu".

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

The starting from the author

0
Trả lời1 năm trước