Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn cất bánh mỳ ở đâu?"

Dịch:Where do you keep the bread?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phmxunbch1

Where do you keep the bread

1 năm trước