https://www.duolingo.com/profile/enlitran

CÙNG HỌC TIẾNG ANH 2

các bạn hãy dịch các từ sau : laundromat , suburb , barbershop , matches , introduced , gun , roof . good luck

June 19, 2015

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/BiNgBaNgZeRo

tiệm giặt quần áo , ngoại ô , tiệm cắt tóc , diêm , giới thiệu , súng , mái nhà

June 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

tiệm giặt, ngoại ô, tiệm hớt tóc, trận đấu, giới thiệu, súng, mái nhà.

June 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Klingon1234

tiệm giặt quần áo , ngoại ô , tiệm cắt tóc , diêm , đã giới thiệu , súng , mái nhà

June 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quangthuongminh

tiệm giặt quần áo , ngoại ô , tiệm cắt tóc , diêm , đã giới thiệu , súng , mái nhà

June 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MegaCtrl

tiệm giật đồ, ngoại ô,tiệm cắt tóc,diêm,đã giới thiệu,súng,mái nhà

June 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

tiệm giặt quần áo; ngoại thành; tiệm cắt tóc; diêm/cuộc thi đấu; đã giới thiệu; súng; mái nhà.

June 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/datlun

tiệm giặt, ngoại ô, tiệm hớt tóc, trận đấu, giới thiệu, súng, mái nhà

June 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/enlitran

đáp án là : tiệm giặt quần áo , ngoại ô , tiệm cắt tóc , diêm , giới thiệu , súng , mái nhà .

June 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/enlitran

giải nhất là bạn : honganhvan giải nhì là bạn : quangthongminh giải khuyến khích là bạn : kingofsky2501 ,dohoangnguyen

June 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

em ra đề, chị làm thì phải nhất rồi

June 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/supercrazy205

tiệm giặt quần áo , ngoại ô , tiệm cắt tóc , diêm , đã giới thiệu , súng , mái nhà

June 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ohtoodles

tiệm giặt quần áo, (khu) ngoại ô, tiệm hớt tóc, những trận đấu(số ít: trận đấu(match))/que diêm, đã giới thiệu(hiện tại: giới thiệu(introuduce)),súng lệnh, mái nhà.

September 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ohtoodles

diêm là gì?

September 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ohtoodles

Cho đề mới đi dân ăn chơi"enlitran"!

September 4, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.