https://www.duolingo.com/enlitran

CÙNG HỌC TIẾNG ANH 2

các bạn hãy dịch các từ sau : laundromat , suburb , barbershop , matches , introduced , gun , roof . good luck

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BiNgBaNgZeRo

tiệm giặt quần áo , ngoại ô , tiệm cắt tóc , diêm , giới thiệu , súng , mái nhà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

tiệm giặt, ngoại ô, tiệm hớt tóc, trận đấu, giới thiệu, súng, mái nhà.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Klingon1234
Klingon1234
 • 25
 • 23
 • 20
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

tiệm giặt quần áo , ngoại ô , tiệm cắt tóc , diêm , đã giới thiệu , súng , mái nhà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangthuongminh

tiệm giặt quần áo , ngoại ô , tiệm cắt tóc , diêm , đã giới thiệu , súng , mái nhà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MegaCtrl
MegaCtrl
 • 12
 • 11
 • 5
 • 4
 • 2

tiệm giật đồ, ngoại ô,tiệm cắt tóc,diêm,đã giới thiệu,súng,mái nhà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

tiệm giặt quần áo; ngoại thành; tiệm cắt tóc; diêm/cuộc thi đấu; đã giới thiệu; súng; mái nhà.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/datlun

tiệm giặt, ngoại ô, tiệm hớt tóc, trận đấu, giới thiệu, súng, mái nhà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/enlitran

đáp án là : tiệm giặt quần áo , ngoại ô , tiệm cắt tóc , diêm , giới thiệu , súng , mái nhà .

3 năm trước

https://www.duolingo.com/enlitran

giải nhất là bạn : honganhvan giải nhì là bạn : quangthongminh giải khuyến khích là bạn : kingofsky2501 ,dohoangnguyen

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Coludy_Love

em ra đề, chị làm thì phải nhất rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/supercrazy205

tiệm giặt quần áo , ngoại ô , tiệm cắt tóc , diêm , đã giới thiệu , súng , mái nhà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ohtoodles

tiệm giặt quần áo, (khu) ngoại ô, tiệm hớt tóc, những trận đấu(số ít: trận đấu(match))/que diêm, đã giới thiệu(hiện tại: giới thiệu(introuduce)),súng lệnh, mái nhà.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ohtoodles

diêm là gì?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ohtoodles

Cho đề mới đi dân ăn chơi"enlitran"!

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.