"Tôi có mười ba con mèo."

Dịch:I have thirteen cats.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChungHau1

Đang viết tự nhiên trược tay. Tức quá.

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.