Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi có mười ba con mèo."

Dịch:I have thirteen cats.

3 năm trước

0 Nhận xét