"Con trai của tôi không biết đếm."

Dịch:My son does not know how to count.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyen563531

Vãi thật, câu trước không có how thì đúng mà câu này không có how lại sai!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ArcadeTahmKench

Câu hỏi là 'con trai tôi không biết đếm' thì phải trả lời là 'my son doesn't know to count'. Còn đáp án lại là 'my son doesn't know how to count' là 1 kết quả sai. 'Biết đếm' khác với 'biết đếm như thế nào'. Xem xét lại đi!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhuunguyen

Vai tro cua "how" la gi: "my son does not know to count" được không nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuyen857006

not able to count cũng được chứ nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LadyGirl_23

Được chứ bn, nhưng hệ thống chưa hoàn chỉnh nên không chắc có chấp nhận không ....

2 năm trước

https://www.duolingo.com/caochien

My son does not know to count.: Nhảm nhí quá. câu trước câu sau đá nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/caochien

Đúng là vãi cả nón

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

My son can not count. Như vậy cho đơn giản !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kaka_711

"my son does not know to count" bị sai nè mọi người!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyentiengiau

Sai lại càng sai : My son does not know how to count. >< My daughter does not know to count.

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.