Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We had heard that."

Dịch:Chúng tôi đã nghe điều đó.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 947

chúng tôi đã nghe thế

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 947

chúng tôi đã nghe thế

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/linhmarian

Chúng tôi biết rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MyMy256546

Haha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dung.le.39

Chúng tôi nghe thế

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dongdung

Me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GiLangThan1

Phải là heard about that chứ nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LacNhat

chúng tôi đã từng nghe điều đó?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Quang_Minh_2210

chúng tôi đã nghe rồi - được không nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lovely...Smile..

chúng tooi đã nghe điều đấy có gì sai đâu????????

1 năm trước