1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "We are watching it together."

"We are watching it together."

Μετάφραση:Το βλέπουμε μαζί.

June 20, 2015

5 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/ChristinaBoloti

Κατά την άποψη μου είναι λάθος να μεταφράζουμε το " watch" με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από " παρακολουθώ" . Όπως δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε "κοιτάζω" έτσι δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε και ως " βλέπω"


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

Why not "κοιτάζω"?


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

Because κοιτάζω is to look at not to watch!


https://www.duolingo.com/profile/AthinaPETRO

Το βλέπουμε μαζί or βλέπουμε μαζί αυτό, έχουν ακριβώς την ίδια έννοια και δεν αλλάζει το νόημα της μετάφρασης. Ευχαριστώ


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Το "Bλέπουμε αυτό" βάζει ιδιαίτερη έμφαση στο "αυτό" και θα ήταν "We are watching this".

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.