Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"We are watching it together."

Μετάφραση:Το βλέπουμε μαζί.

0
πριν από 3 χρόνια

5 σχόλια


https://www.duolingo.com/ChristinaBoloti

Κατά την άποψη μου είναι λάθος να μεταφράζουμε το " watch" με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από " παρακολουθώ" . Όπως δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε "κοιτάζω" έτσι δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε και ως " βλέπω"

2
Απάντησηπριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/jeanprendiville

Why not "κοιτάζω"?

0
Απάντησηπριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/jeanprendiville

Because κοιτάζω is to look at not to watch!

0
Απάντησηπριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/AthinaPETRO

Το βλέπουμε μαζί or βλέπουμε μαζί αυτό, έχουν ακριβώς την ίδια έννοια και δεν αλλάζει το νόημα της μετάφρασης. Ευχαριστώ

0
Απάντησηπριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/D_..
D_..
Mod
  • 25
  • 15
  • 11
  • 11
  • 30

Το "Bλέπουμε αυτό" βάζει ιδιαίτερη έμφαση στο "αυτό" και θα ήταν "We are watching this".

1
Απάντησηπριν από 2 χρόνια