1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I have never eaten chicken."

"I have never eaten chicken."

Dịch:Tôi chưa bao giờ ăn gà.

June 20, 2015

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vuhoangbg

tôi chưa bao giờ ăn món gà


https://www.duolingo.com/profile/vithng12

tôi chưa bao giờ ăn món gà


https://www.duolingo.com/profile/thu597348

Eaten nghe đọc giống từ ìn ~


https://www.duolingo.com/profile/thanhaha09

Tôi chưa bao giờ ăn gà cũng ko đúng à


https://www.duolingo.com/profile/DatPV

Sao chúng ta biết dùng trong trường hợp này là eaten mà k phải là eat nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/anhhoang1052004

Eaten là quá khứ phân từ của động từ eat, và theo cấu trúc của thì HTHT thì là S + has/have + Phân từ 2 + N


https://www.duolingo.com/profile/ThanhThanh255331

Tại thì ....tớ đoán


https://www.duolingo.com/profile/carol95140

Eaten là gì vậy mọi người có thể cho mình biết được không


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Động từ bất qui tắc : Eat /ate /eaten : ăn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.