Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have never eaten chicken."

Dịch:Tôi chưa bao giờ ăn gà.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vuhoangbg

tôi chưa bao giờ ăn món gà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vithng12

tôi chưa bao giờ ăn món gà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thu597348

Eaten nghe đọc giống từ ìn ~

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhaha09

Tôi chưa bao giờ ăn gà cũng ko đúng à

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/carol95140

Eaten là gì vậy mọi người có thể cho mình biết được không

1 tháng trước