Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have a special interest in cinema."

Dịch:Tôi có một sự quan tâm đặc biệt đến rạp chiếu phim.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauTran95778

Có thể sử dụng câu: Tôi có sự quan tâm đặc biệt vào phim ảnh.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bigiaph

tôi có một sự hứng thú đặc biệt với rạp phim

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duongthiHo15

Tôi có một sự thích thú đặc biệt với phim ảnh

2 tháng trước