"I ate fish."

Dịch:Tôi đã ăn cá.

June 20, 2015

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nangdanh2327

tôi ăn cá hơi khác đáp đúng nhưng mình nghĩ cũng có thể được công nhận cho "bạn suýt đúng "cũng được

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.