"I ate fish."

Dịch:Tôi đã ăn cá.

June 20, 2015

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nangdanh2327

tôi ăn cá hơi khác đáp đúng nhưng mình nghĩ cũng có thể được công nhận cho "bạn suýt đúng "cũng được

July 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hangdo198

:)

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/dinhquangt3

Tôi ăn cá rồi

December 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/dinhquangt3

I eat fish already

December 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LieuTran4

I ate fish

May 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SonPham13

:)) nice tricky question

January 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Selena926855

I ate fish yesterday

October 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Selena926855

I eat fish

October 26, 2018

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.