Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I ate fish."

Dịch:Tôi đã ăn cá.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nangdanh2327

tôi ăn cá hơi khác đáp đúng nhưng mình nghĩ cũng có thể được công nhận cho "bạn suýt đúng "cũng được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hangdo198

:)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huynh935631

Jhjjjjkjkkkkkkk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

Tôi ăn cá rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

I eat fish already

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LieuTran4

I ate fish

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SonPham13

:)) nice tricky question

7 tháng trước