Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You should help her."

Dịch:Bạn nên giúp cô ấy.

0
3 năm trước

0 Nhận xét