"Tôi không thể tránh giao thông."

Dịch:I cannot avoid the traffic.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/redhotsg

The correct one should be "Tôi không thể tránh kẹt xe"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gamle0603

Transportation = Traffic được không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Linh963513
7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.