Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He has a place in parliament."

Dịch:Anh ấy có một chỗ trong nghị viện.

0
3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I have no place in her heart.

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/hugtute

Anh ấy là con ông cháu cha

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkien92

Parliament cũng có nghĩa là quốc hội chứ nhỉ?

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/snail_garden

Một ghế cũng đúng nè, duolingo quây đáp án kín ghê :D (y)

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/hailongzz

để được Duolingo chấp nhận phải trả lời sát nghĩa, còn sau này dịch tùy ý

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/vanka123

Địa vị không được sao?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/HunhTn7

Tiếng Việt dùng : Ông ấy có ghế trong nghị viên

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He has a place in Parliament, He has a place in Parliament, He has a place in Parliament, He has a place in Parliament, He has place in parliament,

0
Trả lời1 năm trước