Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nước thì quan trọng cho con người."

Dịch:Water is important for humans.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bigchungvt

"Water is important for everybody" sao lại báo sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duxnghia
duxnghia
  • 25
  • 21
  • 2
  • 35

The water is important for humans, sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhDuyNguy3

human không s là sai hả

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dokien512

Water is important for human không đúng là sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kwanlan

human không có "s" là sai sao?

1 năm trước