"Nước thì quan trọng cho con người."

Dịch:Water is important for humans.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bigchungvt

"Water is important for everybody" sao lại báo sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duxnghia

The water is important for humans, sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhDuyNguy3

human không s là sai hả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dokien512

Water is important for human không đúng là sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Kwanlan

human không có "s" là sai sao?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.