Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy viết ba lá thư mỗi tuần."

Dịch:She writes three letters every week.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bigchungvt

She writes three letters each week should be ok

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ly-Truc

Every week là "mọi tuần. "Trong trường hợp này each đúng hơn every nha

3 năm trước