"Cô ấy viết ba lá thư mỗi tuần."

Dịch:She writes three letters every week.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bigchungvt

She writes three letters each week should be ok

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ly-Truc

Every week là "mọi tuần. "Trong trường hợp này each đúng hơn every nha

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.