Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/johnvuongaus

Làm sao có thể học cùng lúc 2 khóa học?

mình đang học tiếng Anh, nhưng cùng muốn học 1 ngôn ngữ khác trên tài khoản này thì phải làm sao?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2