https://www.duolingo.com/profile/johnvuongaus

Làm sao có thể học cùng lúc 2 khóa học?

mình đang học tiếng Anh, nhưng cùng muốn học 1 ngôn ngữ khác trên tài khoản này thì phải làm sao?

June 21, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.