Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

"An author writes books."

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/selemnguyen

Vì chỉ có một tác giả nen moi dung an

2 năm trước

https://www.duolingo.com/__Scorpio__

mình đồng ý với bạn

2 năm trước