"Η οργάνωση είναι μεγαλύτερη εδώ."

Μετάφραση:The organization is bigger here.

πριν από 3 χρόνια

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/ovalta

The translation sounds odd

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/jeanprendiville

Σύμφωνω

πριν από 3 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.