"Cô ấy cần nước sạch."

Dịch:She needs clean water.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenPham6

She needs pure water

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhvu1311

Mình dùng fresh water không được hả các bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HangTa1

Tại sao không dùng fresh water?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.