Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã thấy anh ấy nhìn tôi."

Dịch:I saw him looking at me.

0
3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 125

Ai giải thích cho mình sao lại là looking???

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/copvan0204

Đấy là một dạng rút gọn của mệnh đề. Câu trên viết đầy đủ sẽ là: I saw him who is looking at me. Dạng rút gọn của mệnh đề được sử dụng khi: - hành động đang diễn ra - hành động thường xuyên - diễn đạt ước mốn. Lấy cho bạn thêm một ví dụ: There is a boy crying in the room (There is a boy who is crying in the room)

7
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/votaduc
votaduc
 • 14
 • 4
 • 2
 • 2

học gì dữ vậy

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Cloudcomputing

mình đọc : i saw him look at me cũng đúng mà không biết vì sao? :((

0
Trả lời3 năm trước