Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi sống và làm việc ở cùng quận."

Dịch:We live and work in the same district.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phan.Minh.Tam

cùng quận thì có thể dùng at the same district mà nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

"Quận" xét về kích thước thì to, với lại "sống và làm việc" mang tính chất lâu dài nên dùng "in" sẽ hay hơn "at".

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AkutagawaTomoya

County hoặc district đều nói về Quận mà.Sao lại ko đúng.??????!?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/kimphung959113

Tôi viết đúng chính tả rồi mà sao bắt lỗi sai?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/sunny146280

We live and work in the distric together tại sao lại sai nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VANNGUYEN40722

County để nói về một quận trong thành phố. District để nói về một huyện trong tỉnh lỵ

1 năm trước