"Chúng tôi sống và làm việc ở cùng quận."

Dịch:We live and work in the same district.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phan.Minh.Tam

cùng quận thì có thể dùng at the same district mà nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

"Quận" xét về kích thước thì to, với lại "sống và làm việc" mang tính chất lâu dài nên dùng "in" sẽ hay hơn "at".

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AkutagawaTomoya

County hoặc district đều nói về Quận mà.Sao lại ko đúng.??????!?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kimphung959113

Tôi viết đúng chính tả rồi mà sao bắt lỗi sai?

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.