"Con chó của tôi chơi với những chiếc lá cây."

Dịch:My dog plays with the leaves.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phokk

Có the và không the khó thế

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuyAnRanchodas

sao lá cây đáp án lại là leaves ?? là leaf chứ ??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/GauMap
GauMap
  • 13
  • 8
  • 7

"những" chiếc lá cây nha bạn, số nhiều, nên là "leaves". Còn "leaf" là số ít

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

thank

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vietanh2910

đây là nhiều lá chứ ko phải 1 chiếc lá,hiểu chưa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mBug2

mình ngĩ câu này phải có mạo từ the ở trước chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuaVua100

Không dùng "to" thay "with "được à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CuongLeDuc

Đáp án 1 và 3 hoàn toàn giống nhau, tôi phải chọn thế nào đây?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thaoan1492005

thì bạn chọn cả 1 và 3.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mnhph1

The ko có cũg đc mà có cũg đc à

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.