Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con gái tôi là một cô hầu bàn."

Dịch:My daughter is a waitress.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thien54tp1

Con trai tôi là gì nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vodkaqh

my son

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Endr0z
Endr0z
  • 25
  • 6
  • 2

khi nào dùng an với a vậy. rắc rối quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhLnh1

cứ với những từ bắt đầu bằng auoei thì dùng an ở trước còn dùng a với những chữ cái còn lại nhé.

1 năm trước