Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy mắc nợ tôi."

Dịch:She is in debt to me.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThinhBi

She owes me. thì sao?

3 năm trước