"Cô ấy mắc nợ tôi."

Dịch:She is in debt to me.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThinhBi

She owes me. thì sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/angelaChau14

she owes me

1 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.