"Tôi có mọi thứ trong tầm kiểm soát."

Dịch:I have everything under control.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhquan9x

in control không đc à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhDanh
  • 25
  • 25
  • 9
  • 4
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1282

"dưới sự kiểm soát" mình nghĩ sát nghĩa với "under control" hơn là "trong tầm kiểm soát" dù cả hai đều đúng.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongHo3

Từ " things" mà dịch là mọi thứ có lẽ là không đúng. Ad xem lại giúp

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CuongNH20

"i have anything under control" như này cũng sai là sao ta

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.