"Nó là tấm bản đồ của nhà tù của chúng ta."

Dịch:It is the map of our prison.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/loo258

it is our prison's map tại sao sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huuhaibuh

WHY ????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
  • 4

it is our jail's map

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TamyHoang

Nên có nhiều đáp án cho một câu trả lời. It is the map of our prison = it is our prison's map = it is our jail's map

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.