Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"A whole month?"

Dịch:Cả một tháng sao ?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DinhTT

Suốt một tháng = 1 tháng tròn? Why?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KienBach

Whole ko phải lúc nào có nghĩa là tất cả. VÌ khi tra từ điển nó ghi tất cả mọi người nhầm. Whole month= cả tháng. Whole city= toàn thành phố # all city= tất cả thành phố

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thaovan996447

Cả tháng ư ????? Ừd

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TranNamTrung

Cả một tháng phải không? Cũng báo sai

4 ngày trước