"Awholemonth?"

Dịch:Cả một tháng sao ?

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DinhTT

Suốt một tháng = 1 tháng tròn? Why?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KienBach

Whole ko phải lúc nào có nghĩa là tất cả. VÌ khi tra từ điển nó ghi tất cả mọi người nhầm. Whole month= cả tháng. Whole city= toàn thành phố # all city= tất cả thành phố

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hellokaizen

Ok

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/thaovan996447

Cả tháng ư ????? Ừd

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranNamTrung

Cả một tháng phải không? Cũng báo sai

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/CaoTruongL1

Tiếng Việt phong phú về nghĩa hơn nhỉ

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.