"Anh trai tôi đã kiếm được nhiều hơn cha tôi."

Dịch:My brother had earned more than my father.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dhsdhsdhs

chuối, lúc thì phân biệt dad với father lúc lại không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranNamTrung

Dad khác father chỗ nào mà báo sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

My brother had earned more than my dad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

My brother had earned more than my father

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

My brother had earned more than my father

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phaphuynhthanh

my brother has earned more than my dad . sao lại sai ??

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bee314
Bee314
  • 25
  • 25
  • 67

u tai sao nhi?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bee314
Bee314
  • 25
  • 25
  • 67

My brother had earned more than my father sao lai khong duco vay nhi

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.