Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một câu hỏi sâu sắc."

Dịch:It is a deep question.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HienChu

Từ 'profound' chưa được học =((

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 15

tks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonghoaik35

that is an excellent question.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

It is a deep question, It is a profound question, is is a profound question, It is a profound question, It is a profound question, It is a profound question, It is a profound question, It is a profound question, It is a profound question, It is a profound question

1 năm trước