"Máy móc"

Dịch:The machine

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/namktvn

Tai sao may moc minh them mao tu "the" phia truoc lai sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovetfboys2018

Tui đâu có sai

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.