Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Máy móc"

Dịch:The machine

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/namktvn

Tai sao may moc minh them mao tu "the" phia truoc lai sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovetfboys2018

Tui đâu có sai

10 tháng trước