"Did you see ?"

Dịch:Bạn đã nhìn thấy không?

June 24, 2015

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Tannguyen832306

Nghe ko p.biệt dc do you ser hay did you see


https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

nhiều câu sai tào lao quá ad ơi


https://www.duolingo.com/profile/bravemanvvn

Bạn đã thấy ? Nếu mình để dấu hỏi vậy chắc cũng đúng nghĩa chứ ta !


https://www.duolingo.com/profile/MinhhoangTran2k7

Bạn đã thấy trong TA là You saw? chứ không là Did you see?


https://www.duolingo.com/profile/vanduc1102

bạn đã nhìn thấy ?


https://www.duolingo.com/profile/Hongtrinh6...

bạn đã thấy chưa cũng được mà?


https://www.duolingo.com/profile/dongmaymuaha02

Không hiểu "Bạn đã nhìn thấy chưa?" có được không vậy?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.