"Did you see ?"

Dịch:Bạn đã nhìn thấy không?

June 24, 2015

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Nghe ko p.biệt dc do you ser hay did you see

December 7, 2017

https://www.duolingo.com/vanduc1102

bạn đã nhìn thấy ?

June 24, 2015

https://www.duolingo.com/Hongtrinh6...

bạn đã thấy chưa cũng được mà?

June 29, 2015

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

nhiều câu sai tào lao quá ad ơi

January 21, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.