"The care"

Dịch:Sự quan tâm

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

i dont care ..

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mummy_immortal

quan tâm lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AlieTang

The care là danh từ nha bạn, vì nó có the. Nên phải dịch là sự quan tâm (chăm sóc).

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TngBoNgc1

tui hổng hiểu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Sunny245

"cham soc" should be accepted too

3 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.