Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh trai của tôi sẽ giới thiệu tôi với vợ của anh ấy."

Dịch:My brother is going to introduce me to his wife.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgDng5

I don't kown why my answer is wrong. Would you explain it to me?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lequangdung-4

What is your answer

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhPhan10

My older brother will introduce me to his wife

1 năm trước