"Anh trai của tôi sẽ giới thiệu tôi với vợ của anh ấy."

Dịch:My brother is going to introduce me to his wife.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgDng5

I don't kown why my answer is wrong. Would you explain it to me?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lequangdung-4

What is your answer

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhPhan10

My older brother will introduce me to his wife

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.