Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That is a good plan."

Dịch:Đó là một kế hoạch hay.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/focusvn

Đấy là một kế hoạch tốt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HaThiThanh6

I think so

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VinhNguyen561883

Do la mot du dinh tot

1 năm trước