1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "They have lived in this town…

"They have lived in this town for ten years."

Dịch:Họ đã sống trong thị trấn này trong mười năm .

June 25, 2015

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/mylife05

"họ đã sống ở thị trấn được mười năm " cũng k đc sao ?


https://www.duolingo.com/profile/duong.doan

"town" không dịch được là "làng" hả ban


https://www.duolingo.com/profile/Thanh-Tinh

làng là village mà bạn


https://www.duolingo.com/profile/LcHng16

Họ sống trong thị trấn này đã mười năm.Ok


https://www.duolingo.com/profile/ngdat

họ đã sống trong thị trấn này khoảng 10 năm. không được nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

"...sống TẠI thị trấn này...", tôi thay từ "tại" để tránh hai từ "trong" cùng một câu. Từ "trong" hoặc "tại" đều cùng nghĩa khi đi với địa điểm ! Duo nên cập nhật (!).


https://www.duolingo.com/profile/HongT172960

họ đã sống trong thị trấn này khoảng mười năm

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.