Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ đến cùng bạn."

Dịch:I am going to come with you.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

Dùng arrive thay come không được sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lacviet

Được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranQuangT

Why cant I use 'arrive' in this case?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Mk dung arrive ko dc ne

1 năm trước