"Chúng tôi đáng lẽ đã xem xét căn nhà đó."

Dịch:We would have considered that house.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

House khác gì home vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MnhTmL

House = căn nhà, ngôi nhà..., mang ý nghĩa vật chất. Home = căn nhà nơi gia đình ta ở, quê hương... manh ý nghĩa tinh thần. I go to my house = tôi về căn nhà của mình. I go home = tôi về quê...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyTrinh298303

Tôi làm đúng rồi mà sao nó cho là sai????;-;

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hero271711

I think so

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Considered that house ds xem xet can nha do

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaNam2005

i didnt do it because that house is haunted

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.