Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những lợi thế là gì?"

Dịch:What are the advantages?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Tại sao fải thêm The trước advantages vậy mọi người?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Minhnguyet65526

Đi hỏi ông cú duo là biết à tanguyen ạ

1 tháng trước