Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Công viên đã đóng cửa ."

Dịch:The park had closed.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longquan2

công viên không thể tự đóng cửa được, phải nói là được đóng cửa the park had been closed

1 năm trước